forbot
Magyarország
Szûrõaudiométer SA-7 buy in Székesfehérvár on Magyar
Magyar
  Szûrõaudiométer SA-7 buy in Székesfehérvár on Magyar
  Valuta HUF
  Szûrõaudiométer SA-7 buy in Székesfehérvár on Magyar
  Vásárolni Szûrõaudiométer SA-7
  Szûrõaudiométer SA-7

  Szûrõaudiométer SA-7

  Check availability
  Reconfirm the price with seller
  0UAH
  Do you have any questions about the product/service?
  Please, leave your inquiry and company manager will contact you.
  Magyarország, Székesfehérvár
  Leírás
  Kis méretű, színes, érintő -
  kép er nyős audio méter, be épí -
  tett memó riával és számító gé -
  pes üzemmóddal ■ Színes,
  gra fikus, 320x240 felbontású
  (QVGA) kijelző ■ Mozgó érint -
  kezők nélküli fel építés, telje sen
  zajtalan mőködés ■ Au dio gram
  megje le nítés: a mérés so rán a
  felvett au diogram rög tön lát ha tó
  a kijelzőn (kü lön -külön vagy
  együtt) ■ Pá ci ens visszajel zé -
  sén alapuló kü szöb felismerés
  a készülék két vissza jel zésből (azonos frekvencián és szinten) kiírja a
  küszöb értéket, amit a ke zelő felülbírálhat ■ Zaj vé dett fej hall gató mintegy 20
  dB zajcsillapítású hall gató nemcsak ideális kör nye zet ben teszi lehetıvé a
  mérést ■ Egy sze rű működtetés ■ Auto ma ta mérés a kétoldali légvezetéses
  hallásgörbe a paciens visszajel zései alapján auto mata üzemmódban is
  felvehető ■ Dal lamteszt kisgyerme kek vizsgálatához nyolc köz ismert gyermekdal
  segíti az iskola érett nél fiatalabb gyermekek vizsgálatátához ■ Szá -
  mí tógép csatlakoztatási lehe tő ség ■ Felhasználói beállítási lehető ség
  „setup" ■ Frek ven ciák, hang szintek: 250 Hz-től 8000 Hz-ig ■ Hang meg -
  jelenítés: folyamatos vagy szaggatott ■ Hangszint lépések: 5 dB ■ Au to -
  mata küszöb felisme rés ■ Beépített adattárolás, memória ka pacitás: 50 pá -
  ciens teljes (2 fül) légvezetéses hallásgörbéje ■ PC kapcsolat: RS-232 soros
  vonali csatla kozás ■ Fejhallgató: TDH 39 (100 W) ■ THD < 0,5 % ■ Súly:
  0,45 kg ■ Mérete:157x92x35 mm
  Contact the seller
  Szûrõaudiométer SA-7
  Szûrõaudiométer SA-7
  View also áruk kategóriák "A hallás diagnosztikai , halláscsökkenés , nagyothallás ( vizsgállási ) berendezések , felszerelések , eszközök ) , hallás és hallókészülékek"
  miatt
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Nincs kitöltve a kötelező mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Compare0
  ClearKiválasztott poziciók: 0