forbot
Magyarország
AT-61Klinikai audiométer buy in Székesfehérvár on Magyar
Magyar
  AT-61Klinikai audiométer buy in Székesfehérvár on Magyar
  Valuta HUF
  AT-61Klinikai audiométer buy in Székesfehérvár on Magyar
  Vásárolni AT-61Klinikai audiométer
  AT-61Klinikai audiométer

  AT-61Klinikai audiométer

  Check availability
  Reconfirm the price with seller
  0UAH
  Do you have any questions about the product/service?
  Please, leave your inquiry and company manager will contact you.
  Magyarország, Székesfehérvár
  Leírás
  A páciens visszajelzésen alapuló audiológiaklinikai gyakorlatában ismert vizsgálatok döntõ többségének elvégzésére alkalmas ■ A készülék felhasználói köre széleskörû: audiológiai rendelõk, te rületi audiológiai centrumok ■ Használata elsõsorban olyan lyeken elõnyös, ahol nagy számú beteg alapos, de rutinszerû vizsgálata a feladat ■ Elõnyei: három független csa torna ■ Széles frekvencia tarto mány
  ■ Kis méret, mozgó érintkezõk nél küli felé pí tés, teljesen zajtalan üzem
  ■ Frekvencia modulált tiszta hang ■ Be épí tett "DALLAMTESZT"
  ■ Szink ron maszko lás ■ Auto ma ta kü szöb fel isme rés ■ Hang megjele ní tés
  ■ Be épí tett kijelzõ ■ Be épí tett insert hallgató (op ció) kapcsolat elõ ké szí tés
  ■ Beépített be szé d audio metria elõké szí tés ■ Be épített szabad hang téri
  mérés elõk é szítés ■ Be épített PC- kapcsolat elõ készítés ■ Két ol dalú be -
  széd kapcsolat a pá ci enssel ■ Nagy stabilitású lég és csontveze té ses hallgatók
  ■ Frek venciák:125 -10.000 Hz ■ Hang szint minimum: - 10 dB ■ Frek -
  vencia pon tosság: +/- 1 % dB ■ Hangszint pon tos ság: +/- 3 dB ■ Hang szint -
  sza bá lyozás: 5 dB vagy 1 dB-es lépé sekben ■ Amplitúdó mo du láció: 5; 2;
  1; 0,5; 0,2 dB ■ Ampli tú dómoduláció üteme: 0,5; 1; 2 impul zus/s ■ Frek -
  ven ciamodulá ció: 5 % frekvencia lö ket (ütem: 5 dB) ■ A szoft ver nyelve:
  angol (de más nyelvek kel is igényelhető) ■ Helyszíni beszerelés: felárral
  Contact the seller
  AT-61Klinikai audiométer
  AT-61Klinikai audiométer
  View also áruk kategóriák "A hallás diagnosztikai , halláscsökkenés , nagyothallás ( vizsgállási ) berendezések , felszerelések , eszközök ) , hallás és hallókészülékek"
  miatt
  by the goods
  Your message must contain at least 20 symbols. The message must not be more than 2000 symbols.
  Nincs kitöltve a kötelező mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Helytelenül be van töltve a mező
  Compare0
  ClearKiválasztott poziciók: 0